Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vlády môžu obmedziť nadmerné hnojenie v poľnohospodárstve

Dátum: Rubrika: Trendy

Svet je v súčasnosti plný dusíka. V poľnohospodárstve sa totiž dusík používa ako hnojivo na zvýšenie produkcie, čo však spôsobuje jeden z najväčších problémov životného prostredia našej doby. Znečistenie dusíkom má škodlivé účinky na vodu a pôdu a je tiež škodlivé pre zdravie ľudí a zvierat. Navyše, keď vzduch alebo dážď prenášajú dusík do prirodzených, nehnojených biotopov, ako sú močiare alebo lesy, spôsobuje to pokles prirodzenej biodiverzity.

Národné vlády by mali byť schopné v rámci svojich právomocí tento problém potlačiť. Potrebné sú politiky na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré nasmerujú globálny potravinový systém na jednej strane k vyšším výnosom a na druhej k oveľa menšiemu dopadu na životné prostredie. Doterajšie výskumy sa však sotva dotkli toho, do akej miery jednotlivé krajiny skutočne ovplyvňujú ich znečistenie dusíkom a výnosy plodín.
Vyčíslenie celkového vplyvu krajín
Výskumníci pod vedením vedcov zo švajčiarskeho inštitútu ETH Zurich David Wüpper a Robert Finger preskúmali celkový vplyv takmer každej krajiny na svete na jej znečistenie dusíkom a výnosy plodín. Výsledky ich štúdie boli nedávno zverejnené v časopise
Nature Food
. Vo svojom výskume vedci ukázali, že krajiny majú skutočne zásadný vplyv, najmä na úroveň znečistenia dusíkom a ich vplyv na znečistenie je niekoľkonásobne väčší, ako ich vplyv na výnosy plodín. V mnohých krajinách oveľa väčšie použitie dusíkatých hnojív znížilo ich výnosovú medzeru iba okrajovo, čiže rozdiel medzi potenciálnym výnosom a dosiahnutým skutočným výnosom. Celkovo, keď sa jednotlivé krajiny pokúsia uzavrieť medzeru vo výnosoch o 1 %, je to spojené s 35 % nárastom znečistenia dusíkom v globálnom meradle. Inými slovami, niektoré krajiny pou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.