Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V auguste 2021 nám bol vydaný nový súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu. Ako máme postupovať, keď je tento súhlas k 1. novembru 2021 zrušený? Už nemáme žiadne povinnosti vo vzťahu k nebezpečnému odpadu ako pôvodca?

Dňa 1. novembra 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") vykonaná zákonom č. 372/2021 Z.z., ktorou Ministerstvo životného prostredia SR z dôvodu zníženia administratívnej záťaže zrušilo niekoľko súhlasov. Jedným zo súhlasov, ktorého sa uvedená zmena týka, a teda 1. novembra 2021 stratil platnosť, je aj súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne [vydávaný podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v znení platnom do 31. októbra 2021].
Ďalšie rozhodnutia, ktoré 1. novembra 2021 stratili platnosť, sú:
-
rozhodnutie podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení § 97 ods. 1, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
-
rozhodnutie podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.