Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Ako zariadenie na nakladanie s odpadom máme aktuálne súhlas na prepravu nebezpečných odpadov, ktorého platnosť končí 31. decembra 2021. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov máme vydaný v rámci okresu a chystáme sa požiadať okresný úrad v sídle kraja o vydanie súhlasu pre územie Slovenska. Čo ak nám orgán štátnej správy nestihne vydať nový súhlas do 31. decembra 2021?

Dňa 30. septembra 2021 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Prezidentka novelu zákona o odpadoch podpísala 11. októbra 2021 (pozn. redakcie: v čase redakčnej uzávierky ešte nebol zákon publikovaný v Zbierke zákonov SR). Keďže novela zákona o odpadoch sa týka aj súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, a to s účinnosťou od 1. novembra 2021, odpoveď na otázku má už dve roviny.
Prvá rovina sa vzťahuje k aktuálne platnému súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch
"na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov"
, ktorý bol vydaný podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 a ktorý
stráca platnosť 1. novembra 2021
.
Druhá rovina určuje postup ako zachovať kontinuitu činnosti prepravcu nebezpečného odpadu napriek tomu, že platnosť súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu účinnosťou novely zákona o odpadoch skončí.
Ten, kto vykonáva prepravu nebezpečných odpadov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021, na ktorú sa vyžadoval súhlas podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.