Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súčasný stav vzniku a nakladania s odpadmi na Slovensku a v štátoch Európskej únie

Dátum: Rubrika: Trendy

V hospodárstve EÚ sa v súčasnosti využíva 16 ton materiálu na osobu za rok. Z uvedeného množstva sa 6 ton stáva odpadom. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade uvádza, že: „odpad je každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť“ [1][2]. Aj keď sa nakladanie s odpadom v EÚ neustále zlepšuje, Európske hospodárstvo v súčasnosti stráca značné množstvo potenciálnych „druhotných surovín“, ako sú kovy, drevo, sklo, papier, plasty, elektroodpad v odpadoch [3].

V roku 2010 predstavovala celková produkcia odpadov v EÚ 2,5 miliárd ton. Z tohto odpadu bol recyklovaný len obmedzený (aj keď rastúci) podiel (36 %). Zvyšok bol skládkovaný alebo spálený a bolo možné z neho recyklovať alebo opätovne použiť približne 600 miliónov ton. Z hľadiska komunálneho odpadu, t.j. odpadu prevažne z domácností, každá osoba v Európe vyrába v súčasnosti v priemere polovicu tony takéhoto odpadu. Len 40 % z nich sa opätovne využíva alebo recykluje. V niektorých krajinách však stále viac ako 80 % smeruje na skládku [3]. Prístup EÚ k odpadovému hospodárstvu je založený na "hierarchii odpadového hospodárstva", v ktorej sa pri tvorbe politiky v oblasti odpadov a pri nakladaní s odpadom ustanovili nasledujúce priority: predchádzanie vzniku odpadu (prevencia), príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie) a ako najmenej preferovaná možnosť je zneškodnenie (napr. skládkovanie a spaľovanie) [1]. Export recyklovateľných surovín - plastov, kovov a papiera - z EÚ do krajín mimo EÚ sa v minulom roku zvýšil na celkový objem takmer 37 miliónov ton v hodnote 14 miliárd eur. Import odpadov do Európy v minulom roku dosiahol necelých 6 miliónov ton v hodnote 9,2 miliardy eur. V priebehu 14 rokov sa zmenilo aj to, kam vyseparovaný odpad z Európy smeruje. Po tom, čo Čína sprísnila podmienky prijímania odpadov, a to znižovaním limitov kontaminácie pre separovaný odpad, najväčším prijímateľom recyklovateľných surovín z EÚ sa stala India. Druhý najľudnatejší štát sveta v roku 2018 prijal z EÚ 4,6 miliónov ton týchto odpadov. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 79 %. Ešte výraznejší medziročný nárast (o 98 %) vykázal export odpadov do Indonézie. Zo štátov EÚ v ostrovnej krajine minulý rok skončilo približne 2 milióny ton odpadu [4].
Dovoz celkového množstva odpadu do SR zo štátov EÚ v roku 2016 predstavuje 256 261 ton, a to majoritné množstvá z krajín, ako je Rakúsko, Taliansko a Maďarsko. Vývoz celkového odpadu zo SR do EÚ v rok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.