Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správa Európskej komisie o Slovensku - výzvy pre novú vládu v oblasti obehového hospodárstva a nakladania s odpadmi

Dátum: Rubrika: Trendy

Dňa 26. februára 2020 vydala Európska komisia správy o členských krajinách, v ktorých posúdila pokrok dosiahnutý v oblasti štrukturálnych reforiem, predchádzaniu a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní v súlade s európskymi právnymi predpismi. Pre Slovensko bola taktiež vydaná Správa o Slovensku za rok 2020, ktorá sa venuje aj oblasti obehového hospodárstva a nakladania s odpadmi.

Európsky semester
Správy o činnosti jednotlivých členských krajín vydáva Európska komisia v rámci tzv. Európskeho semestra. Ich súčasťou je aj vyhodnotenie plnenia odporúčania Rady a plnenia cieľov stratégie Európa 2020. Správa o Slovensku za rok 2020 obsahuje informácie o hospodárskej situácii a jej výhľade, o dosiahnutom pokroku pri odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a reformné priority, medzi ktoré patrí napríklad aj environmentálna udržateľnosť.
Obehové hospodárstvo a prírodné zdroje
Európska komisia vo svojej správe analyzovala environmentálnu udržateľnosť na Slovensku z viacerých ­pohľadov. Jedným z nich bolo aj obehové hospodárstvo a efektívne využívanie prírodných zdrojov.
Z pohľadu Európskej komisie môže Slovensko dosiahnuť väčšiu udržateľnosť v oblasti využívania prírodných zdrojov aj pomocou prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu. Miera využívania druhotných surovín na Slovensku v roku 2016 bola len 4,9 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ (11,7 %), pričom od roku 2010 sa nedosiahol takmer žiadny pokrok. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené výsledky hodnotenia daného ukazovateľa počas 5-ročného hodnotiaceho obdobia, pričom je prezentovaná hodnota na začiatku a konci daného obdobia, konkrétne v roku 2012 a 2017.
Ukazovateľ Jednotka Slovensko
    Počiatočný Posledný Počiatočný Posledný
    rok hodnota rok hodnota rok hodnota rok hodnota
Miera obehového využívania
materiálov
%
% materiálu
vstupujúceho
do domáceho
používania
2012 4,1 2017 5,1 2012 11,5 2017
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.