Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Spaľovať alebo recyklovať?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ochranu zdravia ľudí, životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, klimatické zmeny, znižovanie uhlíkovej stopy či obehové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku spája okrem iného aj jeden závažný problém – celosvetovo narastajúci objem odpadu a hľadanie ciest a spôsobov na jeho znižovanie a zastavenie tempa rastu. Návrhy riešení sú prijímané na globálnych aj národných úrovniach. Týkajú sa znižovania odpadov ako celku, ciest na predchádzanie ich vzniku, ale aj jednotlivých problémových komodít odpadov.

V EÚ bola prijatá Európska stratégia pre plasty, u nás to je Moderné a úspešné Slovensko - stratégia environmentálnej politiky do roku 2030 či Program predchádzania vzniku odpadov v SR na roky 2019 - 2025. Svoju stopu pri riešení problematiky odpadov má aj zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch").
Hierarchia odpadového hospodárstva
Spoločným znakom pri globálnom riešení problematiky znižovania narastajúceho objemu odpadov je v podstate európska hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá sa prezentuje vo forme "obrátenej" pyramídy (obr. 1). Jednotlivé "poschodia" pyramíd sú premietnuté aj v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch ako 5 priorít odpadového hospodárstva SR:
- predchádzanie vzniku odpadov,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia, kompostovanie,
- iné zhodnotenie, energetické,
- zneškodňovanie, skládkovanie.
Z grafického znázornenia "pyramídy" hierarchie odpadového hospodárstva je vidieť nielen poradie jednotlivých priorít, ale aj ich podiel a vážnosť, akú majú v procese riešenia odpadového hospodárstva.
Prioritu má jednoznačne predchádzanie vzniku odpadu. Týmto smerom sú orientované prakticky všetky environmentálne aktivity vrátane tzv. "zero waste" - nulový odpad. Možno však zabezpečiť život bez odpadu? Aj keď je táto aktivita veľmi sympatická, je nerealizovateľná. Veď "odpad" je tak stará "vec", ako je staré ľudstvo. Reálnejšie je preto aktivity zamerať na minimalizovanie vzniku odpadu a predchádzanie jeho vzniku.
V súvislosti s narastajúcim objemom odpadov a potrebou riešiť tieto negatívne tendencie sa najčastejšie spomínajú obaly a plasty. A hneď sa i ponúkajú riešenia - bezobalový predaj a zákaz používania plastov. Existuje veľa výrobko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.