Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sadzba poplatku za uloženie odpadu 191212 na skládku odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Prevádzkovateľ skládky odpadov nás vyzval, aby sme mu oznámili údaj o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov pre odpad 191212. Máme uviesť, ktorý druh sadzby budeme využívať, teda či 7 eur. t –1, resp. 30 eur. t –1. Sú aj iné zákonné kritériá pre posúdenie okrem ceny?

Z otázky nie je zrejmé, akého pôvodu je odpad 191212. Musíme preto vychádzať zo všeobecných pravidiel určených v zákone č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch") a nariadení vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v z. n. p. (ďalej len "nariadenie o sadzbách poplatkov").
V prvom rade prevádzkovateľ skládky správne postupoval, ak vás pravdepodobne pred prvým vývozom tento rok vyzval k zadefinovaniu sadzby pre odpady, ktoré ukladáte na skládku odpadov, ktorú prevádzkuje. Zákon o poplatkoch vám ako poplatníkovi takú povinnosť ukladá v § 4 ods. 1, podľa ktorého:
"
Poplatník je povinný správne zaradiť odpad
na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
do príslušnej sadzby
podľa osobitného predpisu8)
a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe
každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka."
Poznámka 8) odkazuje na:
"Príloha č. 1 alebo Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov."
Poplatník, pre účely platenia poplatku za uloženie odpadu je definovaný v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.