Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rizikové ciele a prínosy projektu ISOH

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok prináša informácie o výhodách, ale aj rizikách, ktoré prináša Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „ISOH“) a na čo sa majú povinné osoby zamerať ešte pred jeho spustením.

Jednou z výhod ISOH je aj zefektívnenie činnosti pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len "SIŽP") v oblasti odpadového hospodárstva:
1.
Pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve je jedným z jeho základných predpokladov dostatok reálnych (pravdivých) informácií o stave nakladania s odpadmi v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj pre okresné úrady (OÚ) rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú.
2.
ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informá­ciám, obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia, resp. neplnenia povinností ustanovených zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") konkrétnym subjektom.
3.
SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu - a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Zároveň bude vedieť zistiť aktuálnu produkciu komunálnych odpadov v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.