Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Reportovacie povinnosti zberových spoločností v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Už sme si nejako zvykli, že tlačivá, správy a oznámenia s vyplnenými rôznymi údajmi musíme ďalej odovzdávať. Problém však nastáva vtedy, keď je tlačivo komplikované, neobsahuje vysvetlivky pre jeho vyplnenie alebo, naopak, v ňom absentujú požiadavky na údaje, ktoré by doplnili informácie o ďalších spôsoboch nakladania s komunálnymi odpadmi z obalov a komunálnymi odpadmi z neobalových výrobkov. Podrobnejší pohľad na reporting údajov má význam pri pochopení nutnosti dát, no zároveň pomáha odstraňovať chyby a časom možno aj byrokratické nezmysly, aby sa menej reportovalo a viac uvažovalo.

Kto a kedy potrebuje tieto údaje
S účinnosťou od 1. januára 2022 sa novelou č. 372/2021 Z.z.doplnil do zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") s nasledujúcimi povinnosťami pre zberové spoločnosti vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov:

„Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3, údaje za

1. kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,

2. kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom,

b) zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise.“

Tabuľka 1 Termíny zasielania a zverejnenia údajov zberovými spoločnosťami

Zasielanie údajov (za) Termín (do) Zverejnenie údajov (za)
1. štvrťrok 31. máj  
2. štvrťrok 31. august 1/2 polrok
3. štvrťrok 30. november  
4. štvrťrok 28./29. február 2/2 polrok
predchádzajúci rok 30. jún  
Poznámka: Polročná Správa za 2/2 polrok predchádzajúceho roka sa musí
zverejniť vždy do 28. februára
, údaje za 4. štvrťrok predchádzajúceho roka možno zaslať v prípade prestupného roka aj do 29. februára.
Aký je formát zasielania údajov a z čoho sa údaje skladajú
Požadované údaje sa mali a majú zasielať v súlade s vykonávacím predpisom.
Tento predpis k rozsahu a forme oznamovania údajov vyšiel v Zbierke zákonov SR až polroka po účinnosti tejto povinnosti v zákone o odpadoch. Novela č. 192/2022 Z.z. zmenila vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďalej len "vyhláška o RZV") až od 2. júna 2022. Zmenený bol týkajúci sa Správy o činnost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.