Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Registrácia dopravcu odpadu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Kedy má mať dopravca odpadu registráciu? Musí ju mať aj pre „ostatné odpady“?

Registráciu musí mať každý dopravca, ktorý nemá udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") alebo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch na prepravu odpadov, pričom povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na ostatné odpady.
Pre dôslednejšie objasnenie danej problematiky je však vhodné vrátiť sa k východiskovému stavu zavedenia samostatného inštitútu dopravcu. Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch, ktorá zaviedla definíciu dopravcu odpadu a zároveň zaviedla nový, samostatný inštitút registrácie dopravcu podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch. Do 31. decembra 2017 bola registrácia pre dopravcu uvedená v § 98 ods. 1 v znení:
"Ten, kto vykonáva
zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania
, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať ..."
Uvedené ustanovenie však nebolo v súlade s požiadavkou podľa článku 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ktorá požadovala od členských štátov zavedenie osobitných registrov podnikov, ktoré v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti bežným a pravidelným spôsobom vykonávajú sami alebo prostredníctvom tretej osoby prepravu odpadu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.