Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recyklovanie odpadu v oblasti stavebného priemyslu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok analyzuje možnosti recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov po demolácii budov a stavebných konštrukcií. Zameriava sa na päť kľúčových surovín, ktorými sú oceľ, betón, stavebné sklo, podlahové krytiny a sadrokartón.

Recyklácia zbúranej budovy sa primárne vzťahuje k piatim základným materiálom, t.j. oceli, betónu, sklu, podlahovým krytinám a sadrokartónu. Ich využitie prináša rôzne výzvy, avšak súčasní architekti sa vo veľkej miere zapájajú do riešení využitia stavebného recyklátu. Ak chceme porozumieť budovám, musíme najskôr porozumieť mestám ako celkom. Mestá sú v podstate vyvíjajúcimi sa systémami, ktorých jednotlivé časti, periférie a zázemia sa podieľajú na ich raste. Mestá si preto vyžadujú materiálne toky prírodných zdrojov a spotrebu energie. V súlade s konceptom modernej architektúry to isté platí v podstate aj pre budovy. Ide o relatívne nový myšlienkový prúd, ktorý sa snaží nazerať na mesto ako na živý organizmus. Preto je v ňom dôležité analyzovať energetický poten­ciál rúcaných budov a ich materiálový výstup, ako aj ich konštrukčnú náročnosť. Prúdy materiálov z rúcaných budov preto už dnes vedia byť efektívne presmerované do recyklovaných produktov, avšak častejšie končia na skládkach, vo vodných tokoch alebo len tak v životnom prostredí. Environmentálna a klimatická kríza vyvoláva preto viacero otázok. V prvom rade je to otázka spotreby nových zdrojov a možnosti jej zníženia. Ďalej je to otázka potreby neustálej prestavby, demolácie a obnovy urbanizovaného prostredia. Moderná architektúra začína uvažovať o životnom cykle budov a udržateľnosť výstavby nevidí primárne v cykle demolácie a výstavby. Udržateľnú výstavbu vníma aj optikou opätovného použitia materiálov, dovybavenia budov a ich navrhovania takým spôsobom, aby vydržali.
Cyklus demolácie a výstavby však so sebou nesie aj pragmatické výzvy, ktoré môžu ponúknuť dôležité - aj keď zásadne postupné - riešenia ťažkej situácie v oblasti nakladania s odpadmi. Jednoducho povedané, už samotná projektová dokumentácia k stavbe by v podstate mala obsahovať riešenia budúcej demontáže materiálov z budovy a koncepty ich opätovného použitia. Vysoké environmentálne a logistické náklady na odstraňovanie, prepravu a spracovanie materiálov na recykláciu by tiež mali pôsobiť ako motivačný faktor pre odklon od masových búracích prác. V konečnom dôsledku, keď sú stavebné materiály odpojené od konštrukcie, majú potenciál nájsť si nový domov, najlepšie v kontexte opätovného použitia. Aj keď sa skôr označené materiály stavebne líšia vo svojich dopadoch na životné prostredie a v dostupnosti, ukazujú nám možnosti znižovania environmentálnych nákladov v oblasti stavebného priemyslu a cirkulárnej ekonomiky.
1)
Oceľ
Oceľ je najbežnejším konštrukčným materiálom na rámovanie nebytových budov v Spojených štátoch amerických a ponúka ideálny príklad recyklačného toku, ktorý sa blíži kruhovitosti v kontexte cirkulárnej ekonomiky. Po zbúraní budovy sa dá
"takmer všetka oceľ zrecyklovať"
. V skutočnosti je oceľ najviac recyklovaným materiálom na svete, pričom približne 98 % konštrukčnej ocele sa vyhýba skládkam. Je to z veľkej časti spôsobené povahou samotnej výroby ocele, ktorá sa vo veľkej miere opiera o tavenie už existujúcej ocele, a ekonomickými podmienkami dodávateľských reťazcov, ktoré podnecujú jej opätovné použitie. Iné kovy (vrátane hliníka) sa tiež často znovu zavádzajú do výrobného cyklu, čo sa v súčasnom stavebnom kontexte nazýva
"celkom štandardný tok"
. Napríklad oceľ vyrobená zo šrotu - pochádzajúceho z postspotrebiteľského materiálu alebo ako vedľajší produkt výroby - šetrí železo, uhlie a vápenec (nehovoriac o emisiách uhlíka) v porovnaní s výrobou ocele z pôvodných materiálov.
Aj v Európe sa oceľ označuje za posla obehového hospodárstva. Každodenne sa vyrába nová oceľ pochádzajúca zo starej. Recyklácia starej ocele v jej rôznych formách predstavuje bežný metalurgický proces výroby novej ocele. Dnes vyrobená plechovka na potraviny môže byť zajtra recyklovaná na oceľ, ktorá môže byť použitá na výrobu vlakov, áut alebo budov. Proces recyklácie uvedeného materiálu neustále napreduje. V dôsledku toho sa v posledných rokoch výrazne zvýšila miera recyklácie oceľových obalov. Európa dosiahla najvyššiu úroveň s hodnotou 76 % v roku 2014 a má naďalej neustále stúpajúcu tendenciu. Z ekonomického hľadiska je udržateľnosť recyklácie ocele vnímaná pozitívne. Posudzovania životného cyklu environmentálnych produktov ukazujú, že používanie recyklovanej ocele na výrobu novej ocele v značnej miere znižuje množst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.