Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recyklácia odpadu začína jeho separáciou

Dátum: Rubrika: Editoriál

Recyklácia sa dnes stáva čoraz častejšie používaným slovom. Podľa jedného z voľných prekladov a výkladov je recyklácia aj znovu použitie nejakej veci, ktorá je ešte možno funkčná, často aj nepoškodená, ale je už nemoderná. "Recyklujeme", keď staršiemu nábytku dávame módnu patinu alebo keď sklenené poháre od zaváranín premeníme na svietniky. Potom podľa takéhoto výkladu recykluje každý, kto opakovane (až do zničenia) nosí nejaké oblečenie alebo každý, kto si opraví a ďalej používa starší nábytok. Podľa takýchto výkladov pojmu "recyklácia" sme potom národom recyklátorov a hlasy o tom, že veľa odpadu skládkujeme a málo recyklujeme, sú zavádzaním.

Žiaľ či našťastie, nie je "recyklácia" ako recyklácia. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") v § 3 ods. 14 definuje recykláciu ako každú činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné výrobky. Tento zákon v § 2 ods. 1 definuje aj to, čo je odpad. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa chce jej držiteľ zbaviť alebo je v súlade s (týmto) zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Je na zvážení, či sa bude aj naďalej "recykláciou" označovať činnosť, ktorá nie je recykláciou, ale len opätovným použitím, ktorú definuje zákon o odpadoch v § 3 ods. 12:
"Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok, alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom znovu použije na ten istý účel, na ktorý bol určený."
Komunálny a ostatný odpad
Narastajúci objem odpadov nie je len problémom Slovenska, ale aj celého sveta. Nielenže sa každoročne navyšuje, ale v podstate sa neustále mení aj jeho zloženie či "kvalita", čo priamo aj nepriamo súvisí s technickým pokrokom, vývojom nových materiálov, nových obalov, ale tiež útlmom činností niektorých služieb.
Kým komunálny odpad do určitej miery odzrkadľuje životnú úroveň a je obrazom konzumnej spoločnosti, ostatný odpad je často výsledkom tlaku na ekonomiku výroby, a to vyrábať v podstate neopraviteľné, jednorazové výrobky aj keď s dlhšou životnosťou. Aj tak sa dá vysvetliť narastajúci objem odpadov z elektroniky, bielej techniky, ale aj z obuvi či hračiek.
Pomerne rýchlo narastajúci je odpad práve z lacnejšej obuvi a hračiek. Ide o problémový odpad, aj keď jeho objem ešte nie je výrazný. Problémom odpadu z obuvi je aj to, že je vyrábaná na báze plastov ako polyuretán (ďalej len "PUR"), koženka, mäkčený polyvinylchlorid (ďalej len "PVC"), ktoré sú lisované a poškodené sa už nedajú dobre opraviť. Navyše, tak PUR, ako aj PVC sa problémovo recyklujú a v prípade obuvi ide v podstate o neoddeliteľnú kombináciu materiálov. Hračky sú väčšinou vyrábané z polyetylénu (ďalej len "PE"), resp. z polypropylénu (ďalej len "PP"). Tieto materiály sa síce dobre recyklujú, ale pre tieto materiály v podstate neexistujú lepidlá, tak sa poškodená hračka už nedá o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.