Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prečo od 1. januára 2022 neobdržím sprievodný list nebezpečného odpadu?

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V poslednom období nám odberateľ odpadov prestal poskytovať sprievodný list nebezpečných odpadov (SLNO) a poskytuje nám iba protokol o prevzatí odpadu. Je to v poriadku? Bolo SLNO už zrušené pri odbere nebezpečných odpadov?

Z otázky nie je zrejmé, kto bol odberateľom odpadov a ako máte definovaný zmluvný vzťah. Keďže téme kombinácie obchodníka a dopravcu sme sa už venovali v minulých číslach časopisu Odpady, pozornosť upriamim iba na problém ohľadom vypĺňania SLNO, pričom budem vychádzať zo situá­cie, ku ktorej sa viem konkrétne vyjadriť, a to je prípad, keď
odberateľom nebezpečného odpadu je dopravca, ktorý sa
v rámci zmluvného vzťahu
stal od 1. januára 2022 obchodníkom.
Pokiaľ ide o otázku, či už bolo SLNO zrušené pri odbere nebezpečných odpadov, platí, že SLNO v listinnej podobe zrušené nebolo, no zámerom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR") je, aby SLNO, resp. doklad o preprave nebezpečného odpadu, bol časom súčasťou ISOH-u (Informačný systém odpadového hospodárstva), a teda sa potvrdzoval elektronicky.
Pokiaľ ide o ďalšiu časť otázky, že ste od odberateľa odpadu obdržali iba protokol o prevzatí odpadu a nie SLNO a zároveň prihliadnem na prípad, že ste si odvoz odpadu objednali u obchodníka, ktorý je zároveň prepravcom, tak je správne, že ste obdržali doklad o odbere odpadu a nie SLNO v listinnej podobe.
Doklad o odbere odpadu podľa § 9 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p., má povinnosť vystaviť každé zariadenie na nakladanie s odpadmi. Hoci obchodník nie je zariadením, ale s odpadom nakladá, mal by vystaviť doklad o prevzatí odpadu pre účely vedenia evidencie predchádzajúceho držiteľa odpadu.
No a ako mohla opísaná situácia vzniknúť?
V predchádzajúcom období ste pravdepodobne objed
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.