Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Praktická elektronická evidencia odpadu pre zberný dvor

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V snahe optimalizovať náklady na odpadové hospodárstvo hľadajú mestá a obce nástroje, ako zlepšiť mieru triedenia. Jednou z možností, ako zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu, je vybudovanie zberného dvora. Pri jeho vytvorení alebo úprave by však samosprávy mali dbať na to, aby nebol len miestom pre ukladanie odpadu, ale pomohol im dosiahnuť stanovené ciele a nezaťažoval ich po administratívnej a prevádzkovej stránke.

Aké sú problémy zberných dvorov
Mnohé mestá a obce často nemajú prehľad o používateľoch, ktorí na zberný dvor odpad privážajú. Často nevedia, či odpad pochádza od obyvateľov samosprávy, alebo toto miesto využívajú aj nerezidenti (často aj podnikateľské subjekty) ako lacný spôsob na zbavenie sa väčšieho množstva odpadu. Druhým problémom je samotná evidencia odpadu. Nielenže sa odpad prijíma bez váženia či skutočnej identifikácie druhu odpadu či jeho pôvodu, záznam o prijatí je často len ručne zaznamenaný do zošita a ďalej sa tieto informácie nedajú vyhodnocovať. Samospráva stráca prehľad a chýbajú jej dôležité podklady do výkazov pre zvyšovanie miery triedenia.
Evidencia odpadu na zbernom dvore pre 21. storočie
Jednoduchý a pritom funkčný spôsob, akým môžu mestá a obce získať prehľad o tom, čo sa na ich zbernom dvore deje, poskytuje elektronická evidencia odpadu ELWIS v module pre zberné dvory. Samospráva získa prehľadné informácie o používateľoch zberného dvora, dáta o presných množstvách a druhoch privezeného odpadu a navyše aj podklady pre efektívnejšie nastavenie procesov, optimalizáciu personálnych či prevádzkových nákladov.
Prínosy elektronickej evidencie pre prevádzkovateľov zberných dvorov sú:
-
identifikácia používateľov zberného dvora,
-
okamžitý prehľad o evidovanom odpade,
-
eliminácia chybovosti ručných zápisov v papierovej evidencii či ich úplnú stratu,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.