Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Plážový littering

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Podľa počtu odpadkov na plážach tvoria plasty až 85 % odpadu v moriach. [1] Tento odpad má cezhraničnú povahu. Do morí sa dostáva z riek a do riek aj vplyvom vetra z rôzneho prostredia. Voľne pohodený odpad, tzv. littering, vytvára zdroj pre budúci odpad v moriach. Mali by riešiť problém s plážovým litteringom len prímorské mestá alebo iné, turisticky vyhľadávané destinácie? Kto by mal znášať náklady na odstraňovanie litteringu? Možné odpovede nájdete v článku.

Teória, smernica SUP a slovenský zákon o odpadoch
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len "smernica SUP") bola transponovaná do slovenskej legislatívy, konkrétne aj do zákona č. 79/2019 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Smernica SUP priniesla definície, povinnosti a obmedzenia jednorazových plastových výrobkov. Do účinnosti vstupujú zmeny v rôznych časových obdobiach.
Od 1. januára 2023 sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov osobitných výrobkov z plastu. Ide o špecifickú skupinu výrobcov a povinností, ktoré priniesla smernica SUP. Povinnosti rozširuje na výrobky uvedené v tabuľke 1. Vo všeobecnosti ide o jednorazové plastové nádoby na potraviny predávané spolu s potravinou na okamžité skonzumovanie, plastové balenia a vrecúška z pružného materiálu obsahujúce potraviny na priamu konzumáciu, nápojové obaly do 3 litrov a jednorazové poháre na nápoje vrátene ich uzáverov a viečok a o ľahké plastové tašky, teda tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrometrov.

Tabuľka 1 Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1 a 4 zákona o odpadoch 2)

1. Nádoby na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny: 
  1. určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja, 
  2. spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
  3. hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.