Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Osobitný spôsob plnenia povinností podľa § 27 ods. 7 zákona o odpadoch

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Sme výrobca vyhradeného výrobku pre obaly, avšak existuje aj výrobca vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. O akého výrobcu ide a kedy môže vzniknúť povinnosť registrovať sa ako výrobca podľa uvedeného ustanovenia?

Výrobca vyhradeného výrobku podľa § 27 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") je podskupinou výrobcov s osobitným prístupom k plneniu vyhradených povinností. Uvedený status je priznaný iba výrobcovi vyhradených výrobkov (ďalej len "VVV"), ktorý kumulatívne plní taxatívne vymedzené podmienky ustanovené v § 27 ods. 7 zákona o odpadoch. Tomuto výrobcovi sa preto aj slangovo hovorí tzv. výrobca pre vlastnú potrebu.
V prvom rade treba uviesť, že uvedenú možnosť, teda plniť povinnosti ako VVV podľa § 27 ods. 7 zákona o odpadoch nemajú výrobcovia pre všetky vyhradené výrobky, ale iba pre:
a)
elektrozariadenia,
b)
batérie a akumulátory okrem prenosných batérií a akumulátorov,
c)
pneumatiky,
d)
vozidlá.
To znamená, že ak by VVV spĺňal všetky podmienky uvedené v § 27 ods. 7 zákona o odpadoch kumulatívne pre vyhradené výrobky - obaly, neobaly alebo prenosné batérie, napriek tomu nemôže požiadať o registráciu ako VVV podľa § 27 ods. 7 zákona o odpadoch.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.