Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Opatrenia na prevenciu, minimalizáciu a nápravu znečistenia odpadom a plastmi v Stredozemnom mori – výzva Horizont Európa

Dátum: Rubrika: Trendy

V rámci témy ochrany a obnovy morských a sladkovodných ekosystémov a biodiverzity sa v programe Horizont Európa objavila výzva, ktorá je síce pre vnútrozemskú krajinu špecifická, ale môže pomôcť žiadateľom zo Slovenska dostať svoje odborné skúsenosti aj do medzinárodného rozmeru s aplikáciou v Stredozemnom mori. Jej názov je „Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollution“ s kódom HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01. V článku sú uvedené základné charakteristiky tejto výzvy, ktorej termín uzávierky je už pomerne blízko a je stanovený na 12. apríl.

Pozadie výzvy - Obnova oceánov, morí a vôd do roku 2030
Jednou z misií EÚ je dosiahnutie systémového prístupu s cieľom zachovania zdravia oceánov, morí a vôd do roku 2030. Cieľom je v rámci misie dosiahnuť nulové znečistenia a dekarbonizáciu, ako aj zníženie množstva skleníkových plynov, čo má súvis s klimatickou neutralitou. Celá snaha má podporovať aj ciele trvalo-udržateľného rozvoja (SDG) a tiež k Dekáde OSN pre vedu v oceánoch pre udržateľný rozvoj podporou výskumu a spolupráce európskych morských a prímorských oblastí vrátane vzdialenejších regiónov EÚ. V rámci misie majú byť mobilizovaní vedci, ale aj občania.
V prvej fáze v rozmedzí rokov 2022 až 2025 sa má vyvinúť pilotná prevádzka predmetnej misie. Základ v tejto fáze predstavuje výskum a vývoj, čo má mať za následok podporné akcie a nakoniec vyššiu angažovanosť a účasť občanov. V hľadáčiku sú inovatívne a transformačné riešenia, ktoré by sa testovali, demonštrovali a overovali na jednotlivých úrovniach technologickej pripravenosti. Prínosom by mali byť nové poznatky, ale aj monitorovacie údaje.
V rokoch 2026 až 2030 by mala nasledovať druhá fáza "nasadenia a škálovania", ktorej účelom by bolo nasadiť overené riešenia s možnosťou replikovať na ďalšie lokality s možnosťou škálovania riešenia.
Pre žiadateľov je podstatné vedieť, že všetky predkladané projektové zámery musia istým spôsobom preukázať spojitosť s dosiahnutím cieľov misie, pričom treba rešpektovať obe popísané fázy. [1]
Kto sa môže do výzvy zapojiť?
Každá právnická osoba, bez ohľadu na miesto jej sídla vrátane právnických osôb z neasociovaných tretích krajín alebo medzinárodných organizácií (vrátane medzinárodných európskych výskumných organizácií) je oprávnená zúčastniť sa v tejto výzve (bez ohľadu na to, či je oprávnená na f
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.