Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novely zákona o odpadoch a aktuálne informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Prezentácia je zameraná na najdôležitejšie zmeny v legislatívnej úprave odpadového hospodárstva, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2021 a 2022. Pôjde o novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), novelu vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a novelu vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a novelu Nariadenia vlády k poplatkom č. 207/2021 Z. z., ako aj schválenie nového Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025. 

Novela zákona o odpadoch č. 430/2021 Z.z.vychádzala primárne z povinnosti Slovenskej republiky zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Jednorazové plastové predmety predstavujú približne polovicu všetkých predmetov morského odpadu nájdeného na európskych plážach podľa počtov. Desať najviac nachádzaných jednorazových plastových predmetov predstavuje 86% všetkých jednorazových plastových predmetov (čo teda predstavuje 43% všetkých predmetov morského odpadu nájdeného na európskych plážach podľa počtov). Legislatíva sa preto zameriava na 10 najviac nachádzaných jednorazových plastových predmetov a na rybársky výstroj, ktoré dohromady predstavujú okolo 70% týchto predmetov morského odpadu podľa počtov. Plasty sú všeobecne dostupné, perzistentné a často majú toxické a iné škodlivé vplyvy. V dôsledku perzistentnosti narastajú vplyvy plastového odpadu, pričom každoročne sa v oceánoch hromadí čoraz viac plastového odpadu. Zvyšky plastov sa v súčasnosti nachádzajú v mnohých morských druhoch - v morských korytnačkách, tuleňoch, veľrybách, vtákoch, ako aj v niekoľkých druhoch rýb a mäkkýšov, a tak sa dostávajú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.