Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o odpadoch

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Tento príspevok Vám prináša komentár k legislatívnym zmenám podľa zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú postupného zavádzania a zabezpečovania vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v obciach a mestách upraveného v § 81 ods. 21 novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Ustanovenie § 81 ods. 21 zákona č. 79/2018 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.:
"(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1, b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach." 
Schválenou zmenou sa od 1. januára 2021 zavádza povinnosť v obci zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len "KBO"). Ak obec splní podmienku uvedenú v bode a) a c), má odklad do 1. januára 2023, resp. ak splní podmienku uvedenú v bode c), nemusí zavádzať zber vôbec.
KBO sa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živoč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.