Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje, je jednou zo základných povinností výrobcu vyhradeného výrobku. Ak si výrobca obalov zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), údaje z evidencie o obaloch zasiela kvartálne tejto OZV. Tá na základe podkladov získaných od klientov v priebehu roka, do 28. februára nasledujúceho roka vypracuje a odošle MŽP ohlásenie za všetkých ňou zastúpených výrobcov obalov. Od 1. januára 2021 je však zavedená nová povinnosť, a to vedenie evidencie obehov opakovane použiteľných obalov a podávanie ohlásenia z tejto evidencie. Bližšie si túto novú povinnosť rozoberieme v článku.

Ako to začalo
Za zavedením povinnosti vedenia evidencie obehov opakovane použiteľných obalov treba hľadať snahu o zosúladenie slovenskej legislatívy s tou európskou.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/665 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2005/270/ES stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.