Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Musí byť ekologické aj ekonomické?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa začalo viac prejavovať aj environmentálne cítenie obyvateľov. Čoraz častejšie sa prezentoval názor, „že čo je ­ekologické, to je aj ekonomické“. Následný vývoj u nás však pomaly tento slogan vyvracal a ukazuje sa, že ekologické (aj keď veľmi potrebné), ešte nemusí byť ekonomické. Dôkazom toho sú i mnohé nepredajné výrobky z recyklovaných materiálov, potrebné náklady na sanáciu čiernych skládok, odstraňovanie starých environmentálnych záťaží a mnoho ďalších, ktoré i pri svojej vysokej nákladovosti činností majú priaznivý efekt na zlepšenie kvality životného prostredia. Možno autori uvedeného sloganu mysleli, že každá ekologická činnosť/aktivita musí zákonite priniesť i ekonomický efekt v podobe zisku.

Znižovanie objemu odpadov a recyklácia
Jednou z najväčších hrozieb pre životné prostredie na našej planéte je hrozivo rastúci objem odpadov, najmä z komunálnej sféry. Riešením problému a negatívnych dopadov na životné prostredie je recyklácia a zvyšovanie jej objemu. Zdôrazňuje to i Európska komisia vo svojej "Európskej hierarchii odpadového hospodárstva", kde recyklácia zaujala tretiu priečku pyramídy odpadového hospodárstva.
Výraz "recyklácia" má viacero výkladov, definícií, vyjadrení, ale asi najvýstižnejším je, že
recyklácia je opätovné využitie surovín z odpadu
. V poslednom období sa však slovo recyklácia stalo aj akýmsi "módnym" slovom pre pomenovanie mnohých činností, ktoré s vyššie uvedenou definíciou nemajú veľa spoločného. Je recykláciou napríklad to, keď si celebrita oblečie po druhýkrát drahé šaty či kabelku? Za recykláciu nemožno považovať ani to, keď sa napríklad záhradný nábytok vyrába z
nových, ešte nepoužitých
drevených paliet. Príkladov takejto "recyklácie" je samozrejme mnoho.
Recykláciou by sa mal podľa definície znížiť objem vznikajúcich odpadov. Výsledkom recyklácie by mal byť nový produkt, výrobok, ktorý pri presadení sa na trhu môže priniesť v konečnom dôsledku i ekonomický efekt -
zisk
. Aj keď pri tejto ekologickej aktivite by zisk nemal byť hlavné kritérium, z hľadiska podnikateľskej činnosti je ekonomická stránka vrátane zisku dôležitá.
Ekonomická stránka v podnikaní v odpadovom hospodárstve je veľmi dôležitá a pre privátny sektor i podstatná. Mnohé i dobré projekty skončili práve na stratovosti a negatívnej ekonomickej bilancii. A tak, žiaľ, nielen že skončil dobrý projekt, no neprišlo ani k zníženiu objemu odpadu.
Existujú nejaké obecné zásady pre posúdenie, či projekt recyklácie bude efektívny, alebo nie? Ako kritérium sa často uvádza dostatok ekonomicky dostupného objemu vhodného odpadu, ktorý minimálne na približne 90 % kapacitne vyťaží inštalované recyklačné zariadenie, pričom dodávky odpadu budú pravidelné, plynulé a zvoz odpadu z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.