Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo výzvu na odborných hodnotiteľov

Dátum: Rubrika: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je riadiacim orgánom Operačného programu Kvalita Životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), začiatkom februára zverejnilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre oblasť odpadového hospodárstva. Títo hodnotitelia by mali posudzovať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev OP KŽP. Aktuálne sú otvorené dve výzvy, ktoré sú podmienkami veľmi podobné, rozdiel je iba v druhu aktivity, ktorú budú posudzovatelia hodnotiť. Odborníci a experti, ktorí majú záujem stať sa takýmto hodnotiteľom, môžu na výzvu reagovať bez ohraničenia termínu až do uzavretia výzvy.

Aktivity, pre ktoré sa hodnotitelia hľadajú
Obe v úvode spomenuté výzvy sú zamerané na špecifický cieľ v rámci priority 1, ktorý má názov: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR hľadá hodnotiteľov, pre nasledujúce aktivity:
-
B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (osobitná výzva). [1]
-
C. Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov (osobitná výzva). [2]
Kritériá, ktoré musí kandidát spĺňať
V oboch prípadoch, resp. v oboch výzvach sú kritériá pre výber odborných hodnotit
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.