Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (3.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 3 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“), v ktorom sa autorka podrobnejšie venuje zálohovaniu jednorazového obalu na nápoje.

§ 3

Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje

(1) Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.

(2) Zálohovanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré

a) sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej dopravy podliehajúcej jurisdikcii Slovenskej republiky a vykonávajúcim osobnú prepravu na medzinárodných trasách,

b) sú dodávané s tovarom oslobodeným od dane z pridanej hodnoty alebo od spotrebnej dane a určeným na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov alebo na zásobenie lietadiel či lodí, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie,

c) sú prepustené do colného režimu vývoz a prepravené z colného územia Európskej únie,

d) je technicky nemožné odobrať štandardným spôsobom zo strany správcu,

e) sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach6a) v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok.

(3) Distribútor obalov môže vrátenie zálohu za jednorazový obal podľa odseku 1 odmietnuť, ak obal neobsahuje označenie s uvedením pokrytia obalu zálohovým systémom, v dôsledku znehodnotenia alebo deformácie obalu nemožno identifikovať jeho pokrytie zálohovým systémom alebo ak takýto obal neobsahuje viditeľný štítok a čitateľný čiarový kód umožňujúci identifikáciu jeho výrobcu. Vrátenie zálohu možno odmietnuť aj vtedy, ak jednorazový obal podľa odseku 1 nie je prázdny.

K
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.