Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (1.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Tento príspevok predstavuje prvú časť zo seriálu príspevkov, ktoré budú venované výkladu zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“). Ďalším ustanoveniam zákona o zálohovaní sa budeme venovať v nasledujúcich číslach.

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,

b) postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,

d) štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike1) (ďalej len „trh“) a na odpady z týchto obalov.


 

1) § 52 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
K § 1
Podľa čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - každý má právo na priaznivé životné prostredie. Právo na priaznivé životné prostredie sa zaraďuje s právami ako právo na mier alebo právo na prírodne zdroje do tzv. tretej generácie ľudských práv, ktoré sa nazývajú aj právami kolektívnej solidarity. Tretia generácia ľudských práv predstavuje snahu o riešenie globálnych problémov ľudstva, ktoré si však častokrát ľudstvo spôsobuje samo.
Každý rok končí približne 5 až 13 miliónov ton plastov vo svetových moriach a oceánoch. Plasty, konkrétnejšie odpady z obalov, ako sú fľaše z nápojov a tašky na jedno použitie, sú hlavným druhom odpadu, ktorý sa nachádza v morskom prostredí, a nielen v ňom. Plastový odpad v moriach, riekach vo vodných nádržiach, lesoch a pri cestách sa biologicky nikdy nerozloží. Odpady, ktoré neboli umiestnené na príslušné zberné miesto a skončili voľne pohodené v prírode - littering, predstavuje jeden z pálčivých dnešných problémov znečiste
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.