Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (1.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Tento príspevok predstavuje prvú časť zo seriálu príspevkov, ktoré budú venované výkladu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Ďalším ustanoveniam zákona o poplatkoch sa budeme venovať v nasledujúcich číslach.

§ 1 Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

a)  skládku odpadov,1)

b)  odkalisko.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)


 

1) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Ustanovenie § 1 zákona o poplatkoch vymedzuje jeho predmet. Na rozdiel od zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z. n. p. (ďalej len "pôvodný zákon o poplatkoch"), ktorý vymedzoval predmet úpravy iba pozitívne, komentovaný zákon o poplatkoch vymedzuje predmet úpravy v odseku 1 tak pozitívne, ako aj v odseku 2 negatívne.
V odseku 1 je vymedzený predmet
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.