Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

ISOH je tu a s ním aj nemálo zmien

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Je tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“), bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.

Je tu a volá sa
ISOH
. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový
centrálny informačný systém odpadového hospodárstva
, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "MŽP"), bude
od 1. januára 2021
slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že
od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu
. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.
Nové povinnosti akosi skryto
Nové povinnosti boli do legislatívy vnesené akosi skryto. Zmenu zákona o odpadoch priniesol nový zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2019. Na jeho konci v čl. III bola uvedená zásadná zmena časti zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), týkajúca sa oblasti evidencie a ohlasovania, ktorá s jednorazovými obalmi na nápoje nijako nesúvisí. Konkrétne bol zmenou upravený § 103 zákona o odpadoch, ktorý sa venuje informačnému systému odpadového hospodárstva, teda vyššie spomenutému ISOH. Nové znenie § 103 ods. 7doslova revolučne rozšírilo firmám a obciam povinnosti, ktoré sa týkajú odovzdávania informácií o odpadoch štátnej správe. Dodnes totiž platilo, že štátu bolo nutné predkladať raz ročne súhrnné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (vo fyzickej podobe).
Po novom však budú musieť všetci pôvodcovia a všetky oprávnené o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.