Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Financovanie rozsiahlych cirkulárnych prístupov a znižovania potreby kritických nerastných surovín vo veternej energetike

Dátum: Rubrika: Výzvy

Program Horizont Európa opäť ponúka aktuálnu možnosť financovania aktivít spätých s manažmentom odpadov. Ide o výzvu s kódom HORIZON-CL5-2022-D3-01-02 a vyčerpávajúcim názvom „Demonštrácia inovatívnych materiálov, dodávateľských cyklov, recyklačných technológií na zvýšenie celkovej cirkulárnosti technológií veternej energie a na zníženie primárneho využitia kritických nerastných surovín“. Spôsob zapojenia sa do tejto schémy prebieha formou žiadajúceho konzorcia v jednostupňovom procese a najneskorším termínom podania projektového zámeru v apríli.

Demonštrácia recyklácie a nahrádzanie kritických surovín
V súvislosti s dosahovaním cieľov
klimatickej neutrality do roku 2050
budú na zariadenia obnoviteľných zdrojov energie vyvíjané enormné požiadavky. Veterná energia bude hrať signifikantnú úlohu pri dodávaní čistej energie do elektrickej siete. Tento rast sa však musí uskutočniť udržateľným spôsobom a podľa zásad stanovených v
Akčnom pláne obehového hospodárstva a Akčnom pláne pre kritické suroviny.
Preto je v súčasnosti potrebné prijať jasné a rozhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že budúce veterné farmy budú udržateľné a cirkulárne. Zároveň treba prihliadať aj na už existujúce veterné farmy a recykláciu ich komponentov po ukončení životnosti. Vzhľadom na uvedené, táto výzva zahŕňa dva druhy aktivít, ktoré treba rešpektovať.
Prvou aktivitou je vývoj rozsiahlej priemyselnej demonštrácie technológií recyklácie kompozitných materiálov na zvýšenie cirkulárnosti veternej technológie. Táto demonštrácia sa zameria na flexibilné prístupy k recyklácii kompozitov a na rozvoj znalostného centra zahŕňajúceho ďalšie sektory s ťažkými kompozitmi s cieľom zdieľať najlepšie postupy a identifikovať spoločné výzvy. [1]
Ďalšou aktivitou je vývoj alternatívnych riešení na nahradenie použitých kritických nerastných surovín. Európska komisia momentálne definuje 30 druhov kritických nerastných surovín (CRM
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.