Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Elektronická evidencia odpadov Elwis prináša samosprávam smart riešenie

Dátum: Rubrika: Trendy

Riadenie odpadového hospodárstva na základe faktov sa stáva nevyhnutnosťou. Ak totiž mestá a obce poznajú dáta o skutočnej produkcii odpadov z domácností, môžu plánovať, rozhodovať, nastaviť spravodlivé poplatky či adresne vzdelávať a motivovať občanov. Všetky potrebné informácie v prehľadnom zobrazení im poskytne elektronický evidenčný systém ELWIS.

Na Slovensku končí na skládkach stále priveľa odpadu. Až 80 % z toho, čo na ne vyvezieme, by sme mohli vytriediť a zrecyklovať. Problémom nie sú len plasty, ale hlavne bioodpad, ktorý tvorí priemerne 45 % toho, čo vyhadzujeme. Ten sa na skládke rozkladá bez prístupu vzduchu, pričom vzniká metán či oxid dusný. Tieto plyny sú niekoľkonásobne silnejšie ako CO2 a urýchľujú globálne otepľovanie a zmenu klímy (obr. 1).

Obrázok 1 Výsledky analýzy odpadov (Zdroj: OZ Priatelia Zeme – SPZ)

S cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu, a teda znížiť finančné nároky na odpadové hospodárstvo vznikol elektronický evidenčný systém odpadov
ELWIS. Je to moderný manažérsky nástroj
pre samosprávy a zberové spoločnosti, ktorý umožňuje riadiť odpadové hospodárstvo na základe reálnych faktov. Z pilotnej verzie GPS systému s tabletom sa stal nástrojom, ktorý ponúka balík služieb pre efektívnu evidenciu odpadu v mestách, obciach či na zberných dvoroch. Vďaka systému samosprávy zavádzajú spravodlivé poplatky, a to podľa množstva vyprodukovaného odpadu v domácnostiach.
Systém poskytuje samosprávam dôležité informácie
ELWIS je založený na evidovaní produkcie odpadu od dverí. Čipovanie či monitoring naplnenosti nádob však nestačí. Je
dôležité vedieť analyzovať dáta, prijímať opatrenia a pracovať s občanmi
. Okrem evidovania množstva zmesového komunálneho odpadu či triedených zložiek ho samospráva môže využiť pri zavedení triedenia kuchynského bioodpadu. V mnohých samosprávach ide o nový druh triedeného odpadu, preto by mal byť systém jeho
triedenia pohodlný, zrozumiteľný a motivačný
. A práve ELWIS môže samospráve poskytnúť spätnú väzbu v podobe vyhodnotenia zapojenosti obyvateľov a efektivity do tohto zberu. Od týchto dát je to už len krok k nastaveniu optimálnej frekvencie či počtu nádob na kuchynský odpad alebo k prehodnoteniu frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu. Vďaka systému ELWIS si samospráva dokáže zabezpečiť aj efektívnu distribúciu zberových nádob, modul ELWIS Start je na to ideál­ny nástroj.
Elektronickú evidenciu ELWIS používajú už viac ako štyri desiatky slovenských miest a obcí, v ktorých žije 60 000 obyvateľov.
Základný model systému ELWIS vznikol pred viac ako tromi rokmi. Je určený pre menšie samosprávy a jeho výhodou je rýchle zavedenie a finančná dostupnosť.
Stačí označiť nádoby a vrecia s odpadom QR kódmi a pracovníci obce alebo zberovej služby ručnými čítačkami evidujú odpad.
"Samosprávy tak dostávajú presné informácie, ktoré im doteraz chýbali. K dispozícii majú prehľadný softvér, ktorý umožní sledovať množstvá odpadu aj úroveň triedenia, a to až na úroveň každej domácnosti v obci,"
hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko. Vďaka tomu mnohé obce
zlepšili finančné riadenie odpadového hospodárstva alebo upravili frekvenciu zberu zmesového komunálneho odpadu
.
Takúto skúsenosť zas majú napríklad v obci Tekovské Nemce.
"Výsledky vidíme v klesajúcom počte vyvezených nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Vďaka evidencii konečne začínajú separovať aj takí občania, ktorí sa dlhé roky do separovaného zberu nezapájali,"
hovorí starostka obce. Obyvatelia si podľa nej uvedomujú, že v budúcnosti budú platiť len za to, čo ich domácnosť vyprodukuje a nie za odpad, ktorý vytvorí ich sused. Samospráva môže preto zaviesť
spravodlivejšie a motivačné poplatky
za odvoz odpadu pre občanov založené na ich snahe a ich prístupe k triedeniu odpadu.
Pri úlohe naučiť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.