Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vážení čitatelia,
téma odpadov rezonuje denne z najrôznejších médií. Katastrofické scenáre súvisiace s neúmerným nárastom odpadov pri súčasnom stave a možnostiach ich zhodnocovania, recyklácie či likvidácie bez následkov na životné prostredie alebo ľudstvo samo snáď už dnes nenechá nikoho ľahostajným. Rýchly rast spotreby obyvateľstva ako následok zvyšujúceho sa životného štandardu sa odzrkadľuje v podobe neúmerne narastajúceho objemu produkovaného odpadu. Zvyšujúce sa objemy obchodovaného tovaru v celosvetovom meradle tak veľmi rýchlo "dobehli" svojich producentov v podobe záťaže nazývanej "ODPAD" a zodpovednosti za jeho vytváranie.
Obdobie jeho deponovania na vyhradených miestach, resp. jeho spaľovania ako jediného spôsobu likvidácie je ako nedokonalé a nedomyslené riešenie už históriou. Priemyselne vyspelé krajiny pochopili, že pri znižujúcich sa objemoch a obmedzených prírodných zdrojoch nestačí len spočinúť pri ich spotrebe, ale na odpad vznikajúci ich použitím treba hľadieť ako na sekundárny zdroj pre ďalšie spracovanie a využitie. Odpad sa tak stal komoditou hodnou zamyslenia nielen vo vzťahu k ochrane životného prostredia, ale aj ako priemyselné od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.