Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dopravca pre vlastnú potrebu a dopravca pre cudziu potrebu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Neustále sa dostávame do konfrontácie s pojmom „dopravca“, pričom máme problém rozlíšiť, kedy sme dopravcom pre cudziu potrebu a kedy sme dopravcom pre vlastnú potrebu. Existuje nejaká pomôcka pre rozlíšenie?

Na úvod je potrebne uviesť, že žiadna takáto pomôcka neexistuje. Pojem
"dopravca"
bol do zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") zavedený novelou č. 292/2017 Z.z. tohto zákona účinnou od 1. januára 2018. Uvedený pojem (§ 4 ods. 5 zákona o odpadoch), resp. definovaná činnosť, mal zabezpečiť uplatnenie zodpovednosti vo vzťahu k odpadom aj pre tých, ktorí prepravujú ostatný odpad (teda odpad, ktorý nie je nebezpečný) a zároveň tých, ktorí prepravovali nebezpečný odpad na súhlas na prepravu zariadenia na nakladanie s odpadom, do ktorého nebezpečný odpad smeroval. Uvedené skupiny dopravcov mohli činnosť prepravy odpadu vykonávať relatívne bez zodpovednosti vo vzťahu k
Laicky povedané, do 30. júna 2018 mohol ktokoľvek, kto mal nákladné vozidlo, prepravovať odpad ostatný a nebezpečný odpad pre iných pri veľmi tolerantnom režime vo vzťahu k zákonu o odpadoch, čo spôsobovalo neprehľadnosť systému oprávnených dopravcov a v niektorých prípadoch zníženú, resp. žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k zákonu o odpadoch toho, kto prepravoval odpad.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.