Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako vyrobiť kompost s vysokou mikrobiálnou kvalitou?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V článku sa pozrieme na faktory s vplyvom na mikrobiologickú kvalitu kompostu. Čím viac týchto faktorov zohľadníme v procese zberu, skladovania a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, tým cennejšiu surovinu vyrobíme. Tento článok vychádza hlavne z konceptu potravinovej siete pôdy „Soil Food Web“ Dr. Elaine Ingham s viac ako 40-ročnými skúsenosťami s obnovou degradovanej pôdy.

Vysoko kvalitný kompost má okrem vyššej hodnoty a ceny aj oveľa širšie spektrum aplikácií v porovnaní s nekvalitným kompostom s dopadom na nás všetkých. Je preto v našom záujme a príležitosťou každého účastníka procesu spojeného s kompostovaním, aby sme kompostovali správne.
Treba však upozorniť na skutočnosť, že v prevádzkových podmienkach nie je možné zohľadniť všetky menované faktory. Dôležité je poznať ich, aby sme vedeli urobiť lepšie rozhodnutia, nie aby sme sa frustrovali alebo už dopredu obávali zlyhania. Cieľom je, aby sme produkovali naozaj kvalitný kompost. Dosiahneme to tak, že zohľadníme v zmysluplnej miere čo najviac z nasledujúcich aspektov:
1. Mix vstupných surovín predurčuje mikrobiálnu diverzitu kompostu, pretože s rôznymi vstupnými surovinami prichádza rôzny mikrobióm. Na spustenie procesu kompostovania síce stačí len slama a hnoj, no ak chceme docieliť naozaj vysokú mikrobiálnu diverzitu kompostu, je nevyhnutné pridať veľa rôznych druhov rastlinných odpadov a povolených živočíšnych zvyš­kov. Získame tak nielen druhovú mikrobiálnu diverzitu, ale aj odlišné typy surovín a živín, ktoré vyhovujú rôznym organizmom. K začínajúcej kompostovej základke môžeme pridať trochu staršieho vyzretého biologicky kompletného kompostu ako mikrobiálny inokulát (očkovacia dávka mikrobiómu).
2. Čistotu vstupných surovín môžeme posudzovať z hľadiska druhu, pôvodu a kvality a dôležitá je aj voda, ktorou vlhčíme vstupné materiály a neskôr kompost zalievame. So závadnou alebo chlórovanou vodou vždy stratíme časť mikrobiómu. Všetci sa zhodneme, že do kompostu nepatria plasty, sklo, kovy a nebezpečné odpady. Obsah toxických látok, či už pesticídov, antibiotík, solí, alebo aj nečistôt biologického pôvodu, akými sú plesne, by mal byť minimálny.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.