Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2023

Chcete vedieť viac o kybernetickej bezpečnosti v samospráve miest a obcí?

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Nenechajte si ujsť webinár na túto tému, ktorý sa uskutoční už 4. decembra 2023 od 10.00 do 11.30 h.

Mestá a obce avizujú problém prijať vyrovnaný rozpočet

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Mestám a obciam chýba probližne pol miliardy eur, a preto bez finančnej podpory štátu budú mať problém pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. 

Schodok verejnej správy by mal v roku 2023 dosiahnuť 6,8 mld. eura

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Uvedené vyplýva z poslednej prognózy Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) zverejnenej v rámci rozpočtového semaforu na konci októbra.

Samosprávy sa pripravujú na nové programovacie obdobie v podmienkach klimaticko-energetickej krízy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy a podpora miest v praktických riešeniach boli hlavná témy XVII. zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energ...

Zavedenie povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu sa posúva na rok 2025

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ide o posledný posun termínu, lebo Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pôvodne od 1. januára 2021.

MF SR zverejnilo prognózu určenú k nastaveniu výdavkových limitov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prognóza je prioritne určená pre potreby Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) - na nastavenie budúcich výdavkových limitov.

Preplatenie výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce je schválené

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda na rokovaní v pondelok 20. novembra 2023 uvoľnila finančné prostriedky na preplatenie výdavkov spojených s povodňovými záchrannými prácami. 

Permanentný dialóg o rozvoji regiónov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prvý pracovný kongres Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s komunálnymi lídrami sa uskutoční 11. decembra 2023 v Aréne Poprad.

Bezplatné dlhové poradne rozšíria svoju pomoc pre občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Projekt Bezplatné dlhové poradne je zameraný na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii a je zameraný za boj so zadĺžením občanov.

Obce zasiahnuté zemetrasením môžu požiadať o finančný príspevok z projektu "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením"

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Projekt "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením" bol vyhlásený na pomoc obciam postihnutým zemetrasením pri obnove budov, poškodenej infraštruktúry a verejného majektu. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí prostredníctvom podpory vytvorenia pra...

Environmentálny fond aktualizoval podmienky pri úveroch pre obce a vyššie územné celky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Environmenálny fond vydal usmernenie, ktorým aktualizuje Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky.

Odborné certifikované vzdelávanie pre zamestnancov samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovak Smart City Cluster ponúka zamestnancom samospráv odborné certifikované vzdelávanie na témy – Smart City špecialista a Energetický manažment.

Materské školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobností obcí môžu požiadať o finančnú pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

Programové vyhlásenie novej vlády schválené

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda SR schválila svoj program (13. 11. 2023). Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady SR a požiada parlament o dôveru.

Rezort financií prisľúbil robiť rozhodnutia až po diskusii so samosprávami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Únia miest Slovenska (ÚMS) rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR o problematickej príprave rozpočtu na rok 2024 v súvislosti s mimoriadne náročnou finančnou situáciou miest.

Zriaďovatelia základných a stredných škôl dostanú príspevok na podporu digitálnej transformácie vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje uvedený príspevok na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. 

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. októbru 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. októbru 2023.

Zelené opatrenia pre samosprávy - informačný deň

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na informačný deň "Zelené opatrenia pre samosprávy".

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.