Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2020

Neziskové organizácie varujú pred politizáciou prokuratúry

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Neziskové organizácie varujú v súvislosti s chystanými zmenami pred politizáciou prokuratúry. Oceňujú, že bude proces výberu kandidáta v parlamente obdobný spôsobom vyberania kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Pre TASR to uviedli zástupcovia ...

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Sumy životného minima by sa mali od júla 2020 zvýšiť o 2,2 %. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

Na pracoviskách treba dodržiavať hygienické opatrenia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Pri znovuotvorení pracovísk je na ochranu pred novým koronavírusom dôležité, aby si zamestnanci i klienti umývali ruky, používali dezinfekciu a nosili ochranné rúška.

Kompetencie samospráv by mali byť odstupňované

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Z takmer 3000 samospráv je 141 miest a zvyšok obce.

Spolu s partnermi žiada envirorezort o opatrenia v oblasti triedenia odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Dofinancovanie organizácií zodpovedných výrobcov by malo prísť zo štátneho rozpočtu, nie z Environmentálneho fondu, ktorého prostriedky musia primárne zostať zdrojom podpory a motivácie samospráv pre udržanie a rozšírene systému triedenia.

Dávame do pozornosti register účtovných závierok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby do verejnej časti registra účtovných závierok.

Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy.

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové pravidlá hlavného hygienika platné od 20. 5. 2020, ktoré platia aj pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Na Slovensku sa otvárajú ďalšie prevádzky, povolené sú podujatia do 100 ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Na Slovensku sa v rámci uvoľňovania opatrení prijatých pre pandémiu nového koronavírusu otvárajú ďalšie prevádzky.

Výzva pre samosprávy na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil novú výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít, s dôrazom na inovatívne a v...

Svetové ekonomické fórum predpokladá v dôsledku pandémie dlhodobú recesiu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Globálna ekonomika bude s recesiou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu zápasiť dlhší čas.

Otvorenie škôl, škôlok a školských klubov od 1. JÚNA 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od 1. 6. 2020 sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.

Od stredy 20. mája začne štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení, od 1. júna sa otvoria školy i škôlky

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Na tlačovej konferencii  v pondelok 18. mája 2020 to oznámil predseda vlády  Igor Matovič. Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, účasť v nich však bude dobrovoľná. Od tohto dátumu sa ...

Prihláste sa do bezplatných kurzov Akadémie dobrej samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V rámci spolupráce Ministerstva vnútra SR s Radou Európy spoločnosť PDCS organizuje cyklus tréningov pre vedenie slovenských samospráv. Vzdelávanie je určené pre primátorov, starostov, ale aj ich zástupcov, rovnako pre prednostov úradov.

Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

MPSVR SR vydalo pre oblasť sociálnych služieb počas krízy COVID-19 viaceré usmernenia  pre oblasť  pre oblasť sociálnych služieb (v súvislosti s Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z.z.). 

Plénum začalo rokovací deň diskusiou o zjednodušení eurofondov počas krízy

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zjednodušiť poskytovanie eurofondov počas koronakrízy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Informácia k zmenám v sociálnom poistení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. mája 2020 - Usmernenie k zákonu č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

SR má jedny z najmiernejších opatrení proti šíreniu nového koronavírusu

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Slovensko patrí medzi krajiny s najmiernejšími opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu v súvislosti s obmedzením pohybu a aktivít vnútri krajiny.

Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2020 – Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu os...

Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. mája 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy, ale ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.