Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôlUzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne odprezentujú.

Súťažne príspevky je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru najneskôr do 15. marca 2020.

Súťažné kategórie: 

  • JuniorWeb - webové stránky
  • JuniorApp - aplikácie
  • JuniorText - tyxty vyhlásené na tému
  • Junior Design - grafické práce a digitálny dizajn
  • JuniorLearn - vzdelávacie online projekty

Harmonogram:

  • Do 15. 3. - odoslanie prihlášky
  • Do 5. 4. - hodnotenie projektov
  • 24.4. - 25. 4. - konferencia

Miesto konania konferencie: Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ilkovičova 2, Bratislava

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.juniorinternet.sk/cms/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.