Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 30. júna 2021 – Vláda SR v stredu schválila na svojom rokovaní Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či !

  • opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok,
  • resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku),
  • od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a
  • od rozsahu poskytovaného opatrovania.

V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách v § 40 ods. 7 a 8 peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy pre rok 2021. Ak takéto opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená v polovičnej výške. Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Účinnosť sa v súlade so zákonom o kompenzáciách navrhuje od 1. júla 2021.

Viac informácií ako aj návrh nariadenia nájdete TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.