Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS organizuje protest samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska pred týždňom rozhodlo o organizovaní protestného zhromaždenia samospráv, na ktorom budú predstavené konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzťahu k vláde a parlamentu. Napriek zložitej epidemiologickej situácii ale z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie je to jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov.

Mestá a obce, ktoré počas všetkých vĺn pandémie zabezpečovali všetky kľúčové opatrenia na ochranu svojich obyvateľov, samosprávy, ktoré testujú a očkujú a sú spoľahlivým partnerom štátu, sú dlhodobo ignorované pri príprave zákonov. Závažné pripomienky, konštruktívne návrhy vychádzajúce z miery poznania skutočného života a rovnako aj formulované odporúčania sú prehliadané. Neexistuje skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami. Štát nechal obce a mestá pred dverami. Na jednej strane ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na nich presúva nové a ďalšie úlohy. Spravidla bez peňazí. Vzhľadom na tieto fakty rozhodlo Predsedníctvo ZMOS 19. januára 2022 o protestnom zhromaždení.

Súčasťou tohto postoja bude organizovaný verejný protest, ktorý sa uskutoční 2. februára 2022, so začiatkom o 11 hod. pred Úradom vlády Slovenskej republiky v Bratislave Predstavitelia samospráv na podujatí predstavia konkrétne požiadavky ku konkrétnej legislatíve.

Predsedníctvo ZMOS navrhlo formát 4 členov za každé regionálne združenie miest a obcí, ktorých je celkovo 61 s tým, že ak nebude prezentovaným požiadavkám vyhovené, ďalším krokom bude štrajk na úrovni všetkých samospráv.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.