Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS ohlasuje Digitálny reštart

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje no nového roka s agendou Digitálny reštart komunálu. Reaguje tak na doterajšie skúsenosti s poskytovaním rôznych aplikácií pre samosprávy a tiež na dopyt po ucelenej informačno-komunikačnej platforme pre potreby miest a obcí. 

Združenie miest a obcí Slovenska pred necelým rokom začalo bezplatne ponúkať informačno-komunikačné platformy pre samosprávy v súvislosti s testovaním obyvateľov. Išlo o rezervačný systém BOOKIO a tiež aplikáciu „Momky na dlani“, ktoré v priebehu šiestich týždňov využilo viac ako 3 milióny ľudí. Ďalšou pomocou, tentokrát pre reštauračné zariadenia bol špeciálny informačný systém na evidenciu zákazníkov, o ktorý prejavili záujem stovky prevádzok. ZMOS bol počas jari úspešný s novelou zákona o obecnom zriadení, ktorá umožnila on-line formy rokovania zastupiteľstiev a ukazuje sa, že mnohým mestám a obciam to v náročnom epidemiologickom období mimoriadne pomohlo. Tieto skúsenosti boli dôvodmi na to, aby sa združenie začalo výrazne viac orientovať na formulovanie ucelenej informačno-komunikačnej platformy.

Digitálny reštart prinesie rôzne reálne riešenia, ktoré budú pomáhať samosprávam, organizáciám cestovného ruchu, obyvateľov, turistom a subjektom v rôznych oblastiach. Budeme sa venovať mobilite, komunikácií, bezpečnosti, osvetleniu, životnému prostrediu, odpadu, infraštruktúre a cestovnému ruchu. Prinesieme napríklad riešenia ako motivovať ľudí prejsť z automobilovej dopravy na alternatívnu dopravu, ako sa pripraviť a zarobiť na elektrickej doprave, ako ochrániť múdro majetok a ľudské životy, vysvetlíme, že LED osvetlenie sa nerieši správne, ako digitálne komunikovať s občanom a priniesť mu cez webový portál a mobilnú aplikáciu pomocníka na každý deň, ako vybudovať digitálny turizmus na Slovensku a ďalšie príklady dobrej praxe.

Súčasťou Digitálneho reštartu budú tematické workshopy a semináre, ktoré sa sústredia na porovnávanie dosiahnutých úspechov a získaných pozitív zo strany miest a obcí. Hlavným partnerom tejto agendy je spoločnosť ANTIK TELEKOM. Neostane ale len pri slovách a diskusiách. Pri každej téme získajú jej účastníci zaujímavé balíčky pre začatie smart riešenia v ich samospráve, alebo organizácií cestovného ruchu.  

 

            Michal Kaliňák

                                                                                              ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.