Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zľavy na nájomnom aj pre kultúru

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Parlament schválil zákon, ktorý umožňuje aj nepodnikateľom – napríklad občianskym združeniam, či neziskovým organizáciám, ušetriť na nájomnom, ak kvôli Covid-19 museli svoje prevádzky zavrieť alebo podstatne obmedziť ich fungovanie.

Ako budú dotácie fungovať?

  • Štát dorovná zľavu na nájomnom, na ktorej sa dohodnú prenajímateľ s nájomcom. Ak dá prenajímateľ zľavu 25%, môže od štátu žiadať ďalších 25%. Maximálny príspevok je 50% zo sumy nájomného.
  • Dotáciu bude možné poskytnúť nielen na vnútorné priestory budov, ale aj na súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská a tiež na trhové miesta.
  • Ak sa nájomca s prenajímateľom po 12.3.2020 dohodli na zmene výšky nájomného, stále majú nárok na dotáciu nájomného a takáto zmena nemá vplyv na jej výšku.
  • Dotáciu bude možné uplatniť aj v prípade, že nájomca už skôr zaplatil celý alebo časť nájmu. V takom prípade bude možné požiadať o dotáciu za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.
  • Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, nájomca má právo rozložiť si platbu nájomného až na 4 roky, do 48 mesačných splátok. Ak nájomné už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach na ekvivalentné obdobie v budúcnosti.
  • Zároveň je súčasťou zákona ochrana nájomcov pred jednostranným zvyšovaním nájmov. Prenajímateľ môže jednostranne zvýšiť nájomné len v prípade, ak bolo toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve spred 1. februára 2020.

 Kto bude mať nárok?

  • podnikatelia (fyzické aj právnické osoby) vykonávajúci podnikateľskú činnosť
  • právnické osoby nepodnikatelia poskytujúce služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy - t.j. aj divadlá, kiná, múzeá, knižnice, galérie, multikultúrne centrá a iné ak svoju činnosť vykonávajú v prenajatých priestoroch
  • ak nemohli pre opatrenia v súvislosti s covid-19 užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne

Viac TU

Informácie boli zverejnené na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.