Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Národná súťaž Dedina roka prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni. Aktuálny 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj,  bude vyhodnotený naživo  na podujatí Slovenský deň kroja pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

V stredu, 1. septembra, po 17.30 hod bude predstavený verejnosti víťaz a ďalšie ocenené obce.

Tento ročník je výnimočný vo viac ako celej dvadsaťročnej histórii súťaže. Priniesol viacero organizačných noviniek a o víťazstvo prejavilo záujem pôvodne až 29 slovenských obcí zo siedmich krajov Slovenska, čo je najviac v histórii súťaže. Tesne po ukončení prihlasovania sa však jedna obec zo súťaže odhlásila. O ocenenie sa nakoniec uchádzalo týchto 28 slovenských obcí: Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka (okres Svidník), Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veľké Chlievany a Vinosady.                                            

Národná hodnotiaca komisia prihliadala pri hodnotení obcí na komplexnosť ich rozvoja, najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu.                                                                                              

Okrem víťaza a nositeľa titulu Dedina roka 2021 predstavíme aj ďalšie ocenené obce v jednotlivých oblastiach hodnotenia: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a Dedina ako záhrada. Udelené budú aj mimoriadne ocenenia.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d.. Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.dedinaroka.sk a www.sazp.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.