Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štúdium práva pre samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dňa 13. októbra 2023 začína nový LL.M. študijný program - Právo vo verejnej správe. Ide o program určený pre vedúcich funkcionárov a odborných pracovníkov štátnej správy, VÚC, miestnej samosprávy, manažérov firiem, ako aj pre záujemcov o štúdium v oblasti zvyšovania právneho vzdelania.

Program "Právo vo verejnej správe" vznikol na základe podpísaného memoradna o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi ZMOS a Central European Education Institute.

Študijný program predstavuje jedinečnú, modernú a unikátnu formu postgraduálneho vzdelávania vytvorenú v spolupráci s erudovanými lektormi z domácich a zahraničných univerzít, ako aj odborníkmi z praxe. 

Absolvent profesijného študijného programu ukončený získaním prestížneho a medzinárodne uznávaného titulu LL.M. je schopný identifikovať a efektívne riešiť svoje manažérske a riadiace právne potreby, organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej pôsobí. Súčasne získa informácie a prehľad o aktuálnych právnych trendoch, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach súdneho systému, advokácie, či prokuratúry a v konečnom dôsledku zvýšenie kvalifikácie v odbore a možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

Pre prijatie uchádzača na štúdium LL.M. je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

  • minimálne 5 rokov praxe,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom stupni štúdia + minimálne 2 roky praxe.

Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, v tejto záležitosti rozhoduje vedenie vzdelávacej inštitúcie.

Podrobnejšie informácie o štúdiu nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.