Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prognóza vývoja DPFO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 2. marca 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle novú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021 pre miestnu územnú samosprávu. Podľa tejto prognózy sa výnos DPFO pre mestá a obce v porovnaní s pôvodným výnosom na rok 2021 zvyšuje o 67 197 000 eur, čo predstavuje nárast o 3,09 %.

Konkrétnu výšku výnosu DPFO pre každé mesto a každú obec nájdete TU Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, že ide o prvú predbežnú prognózu  MF SR, ktorej údaje budú v priebehu roku modifikované podľa vývoja hospodárstva a vplyvom prijatých vládnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID – 19.

Okrem úpravy výnosu DPFO došlo  v rámci východiskových štatistických údajov na rok 2021  aj k zmene prepočítaného počtu žiakov na rok 2021, ktorý sa zvyšuje o 28 183,9 PPŽ. Na základe týchto zmien sa výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 zvyšuje zo sumy 91,47 eur/PPŽ na sumu 94,01 eur/PPŽ.“

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.