Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Plán obnovy už v pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. marca 2021 - Ministerstvo financií SR dnes predložilo Plán obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania. Všetky pripomienkujúce subjekty vrátane verejnosti sa tak môžu vyjadriť k jednotlivým reformám a investíciám do 22. marca 2021.

Ministerstvo zároveň pripravuje sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizvalo široké spektrum odbornej verejnosti vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácii, ale aj zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov. Súčasne sa pokračuje v ďalšom kole intenzívnych rokovaní s Európskou komisiou.

Plán je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu. Jeho príprava je založená na dodržiavaní prísnych požiadaviek Európskej komisie vrátane vyčlenenia 37 % alokácie na zelenú a 20 % na digitálnu transformáciu.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 170 mil. eur); vzdelávanie (800 mil. eur); veda, výskum a inovácie (700 mil. eur); zdravie (1 450 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 030 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur.

Ministerstvo financií v procese prípravy Plánu obnovy a odolnosti plní úlohu koordinátora. Za obsah a prípravu jednotlivých komponentov sú primárne zodpovedné jednotlivé ministerstvá. Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.