Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Participatívny rozpočet a samospráva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava –1. júna 2021- Participatívny rozpočet je obľúbený nástroj participácie, ktorý umožňuje zapájať ľudí do rozhodovania o použití vyčlenených zdrojov z rozpočtu obce, mesta alebo kraja. Na Slovensku je známych viac ako 60 skúseností s používaním tohto nástroja, ktoré sa líšia tým, ako sú nadizajnované a akú mieru participácie obyvateľov umožňujú. Ďalšia časť programu Na občanoch záleží sa bude konať 08. 06. 2021 od 09.00 – 11.30 h.

PROGRAM:
09:00 – 10:00 / Moderovaná diskusia: Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? (J. Gašparík, D. Bartošová, E. Balážová)

10:00 – 10:55 / Dva príklady z praxe (OZ Naša Sobota - L. Bárdošová a A. Boros; Banská Bystrica – M. Šimkovič a A. Dolinská)

10:55 – 11:30 / Komunitné organizovanie a jeho miesto v participatívnom rozpočte (Centrum komunitného organizovania - V. Střelcová)

ÚČASTNÍCI:
Jozef Gašparík – moderátor podujatia, doktorand FiF UK
Denisa Bartošová – prednostka MsÚ Piešťany, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
Eva Balážová – prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR, poslankyňa MsZ Lučenec
Lucia Bárdošová – členka OZ Naša Sobota
Andrej Boros – podpredseda rady OZ Naša Sobota
Miroslav Šimkovič – iniciátor PR v Banskej Bystrici, člen Koordinačnej rady PR v Banskej Bystrici
Andrea Dolinská – koordinátorka participácie na MsÚ Banská Bystrica
Veronika Střelcová – Centrum komunitného organizovania

REGISTRÁCIA


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.