Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

O predĺžení rodičovského príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Zdroj: RRZ

Novela zákona o rodičovskom príspevku umožní od nového školského roka rodičom  tých detí, ktoré už dosiahli vek 3 roky, ale neboli prijaté do spádovej materskej školy, aby aj naďalej poberali rodičovský príspevok, a to v rovnakej výške ako predtým, než dieťa dosiahlo vek 3 roky.

V štátnych materských školách je dlhodobým problémom nedostatok miest, a preto najmä mladšie deti často nebývajú do materských škôl prijaté. Následne stoja rodičia pred rozhodnutím ako deťom zabezpečiť starostlivosť – či v súkromnej škôlke, pomocou inej osoby alebo sami. Deklarovaným cieľom tohto poslaneckého návrhu bolo kompenzovať rodičom náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia dieťaťa do štátnej materskej školy.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bol predkladateľom odhadnutý (skôr len načrtnutý) jedným číslom – zrejme aj z dôvodu absencie správnych údajov (napr. predkladateľ vo svojom odhade použil výšku príspevku z roku 2020, keď bol výrazne nižší).

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.