Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Menia sa protipandemické opatrenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda na svojom rokovaní zmenila opatrenia, prekonanie covidu bude platiť 90 dní, niekde nebudú stačiť ani dve dávky vakcíny.

Od 19. januára sa nezapne COVID automat, ale budú platiť celonárodné pravidlá. Platné majú ostať najviac štyri týždne po vrchole omikron vlny.

Z poznatkov zo zahraničia sa dá predpokladať rýchle šírenie v populácií a z toho dôvodu považujeme rôzne fázy (pásma v Covid Automate), či regionálne rozdelenie za neaplikovateľné. Zároveň na mimoriadnu rýchlosť šírenia variantu Omikron by mali niektoré reštriktívne opatrenia iba limitovaný dopad, na druhej strane by mali výrazný hospodársky a spoločenský dopad v situácií kedy je široko dostupná individuálna ochrana v podobe vakcíny.

V tom kontexte sa navrhujú opatrenia jednotne pre celé územie Slovenskej republiky a s predpokladaným trvaním do poklesu vlny. Opatrenia sú koncipované so zreteľom na proporčné a pragmatické obmedzenia zamerané na najrizikovejšie situácie v ktorých hrozí super-šírenie, pričom žiadne aktivity sa úplne neuzatvárajú. Zavádza sa režim „OP+“ po vzore napríklad Nemecka. Tento režim je aplikovaný v situáciách neesenciálnych s zvýšeným rizikom super-šírenia, nakoľko sa ukazuje nedostatočná ochrana základnou očkovacou schémou pred infekciou pri variante Omikron.

Hlavné budú dve zmeny. Jednou bude vytvorenie režimu OP+, ktorý bude potrebný na návštevu najviac rizikových podujatí. Pri ňom už nebudú stačiť dve dávky vakcíny, ani prekonanie ochorenia.

Pod “OP+” sa myslia osoby, ktoré sú:

  • spĺňajú definíciu OP a zároveň sú o Testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),
  • alebo dostali booster dávku, prípadne majú kompletné očkovanie + prekonanie ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní,
  • deti 2-12 rokov a dva mesiac s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP),
  • deti 12 rokov a dva mesiace -18 rokov a dva mesiace kompletne zaočkované s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP).

 

Druhá hlavná zmena bude, že sa v režime OP bude uznávať človeku prekonanie ochorenia len 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu. Doteraz to bolo 180 dní.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.