Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mapovanie detských dopravných ihrísk

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 4. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti snahu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o oživenie detských dopravných ihrísk, ktoré by synergicky prepojili pohybové aktivity a dopravné povedomie u detí, si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ďalšom rozvíjaní tejto myšlienky v mestách a obciach na Slovensku.

V prvej fáze je našim cieľom vypracovať mapovaciu štúdiu súčasného stavu detských dopravných ihrísk, na základe ktorej bude možné nastaviť ďalšie nevyhnutné procesy. 

V tomto kontexte si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie informácie, koľko areálov detských dopravných ihrísk evidujú v mestách a obciach (nie mobilných), a to bez ohľadu na rok výstavby či prevádzkový stav. Informácia by mala obsahovať identifikáciu, koľko detských dopravných ihrísk je v prevádzke, kto je ich prevádzkovateľom a z akých zdrojov boli detské dopravné ihriská financované. Prípadne akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Prosíme o uvedenie týchto informácií do priloženej tabuľky, ktorá je k dispozícii TU a jej zaslanie v termíne najneskôr do 18. 6. 2021 elektronicky na adresu dopravneihriska@mindop.sk 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.