Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Diskusné fórum k nájomnému bývaniu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska organizujú online diskusné fórum, ktoré bude zamerané na praktické aspekty podávania žiadostí na obstarávanie nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti v roku 2022.

 Termín a miesto konania:

1. decembra 2021 (streda), od 09:00 hod. online formou

Ministerstvo organizuje tento bezplatný konzultačný seminár zameraný na metodicko-poradenskú činnosť najmä pre obce ako obstarávateľov nájomných bytov, mestské a krajské úrady a ďalšie organizácie, ako aj širokú verejnosť.

Rámcový program:

09:00 – 09:20 hod. 

Základné informácie o poskytovaní podpory na rozvoj bývania v roku 2022

(zástupca MDV SR)

09:20 – 10:00 hod. 

Problematika predkladania žiadostí na obstaranie nájomných bytov – najčastejšie nedostatky

(zástupca MDV SR)

10:00 – 11:00 hod. Otázky a diskusia 

Prihlasovací e-mail prosím posielajte najneskôr do  26. 11. 2021 na adresu: roderik.junga@mindop.sk Svoje prípadné otázky do diskusie môžete zasielať aj vopred na adresu: roderik.junga@mindop.sk, taktiež v termíne do  26. 11. 2021.

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie). 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.