Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Blíži sa rokovanie Komory obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. júna 2021 – Predseda Komory obcí a starosta Štrby Michal Sýkora zvolal jej rokovanie k viacerým témam, ktoré sa výrazne dotýkajú života v obciach. Komora obcí zasadne v utorok 22. júna 2021 k viacerým témam.

Po otvorení rokovania bude Michalom Kaliňákom, ústredným riaditeľom Kancelárie ZMOS predstavená agenda „Živý vidiek“ – potenciál Slovenska v rozvoji obcí. Následne sa členovia Komory obcí sústredia na aktuálne informácie z oblasti sociálnych služieb, ktoré predstaví Božena Kováčová, predsedníčka Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS. V poradí ďalšie dva body predloží Slávka Lenčešová, expert Kancelárie ZMOS a to aktuálnu situáciu v oblasti životného prostredia a problematiku súvisiacu s chovom psov na území obce. Nové nastavenie eurofondov a nový zákon o rozvoji uvedie Zuzana Špačeková, expert Kancelárie ZMOS. Posledným bodom rokovania bude vystúpenie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s. Martina Ľuptáka k zámeru rušenia poštových prevádzok v obciach.

Rokovanie Komory obcí sa uskutoční 22. júna 2021 v priestoroch hotela SENEC so začiatkom o 10 hod. Popoludní, aj na výsledky Komory obcí nadviaže dvojdňové rokovanie Rady ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.