Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2021 schodok vo výške 1 179,3 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 310,8 mil. eur (-14,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie, a to o 147,5 mil. eur (+5,1 %).

Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 276,9 mil. eur (-14,3 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 113,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 57,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 46,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 42,2 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 13,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 3,3 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 0,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 31,8 mil. eur (+42,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 21 tis. eur. V rovnakom období minulého roka neboli realizované a ich príjem je možný predpokladať až v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 65,7 mil. eur (-40,5 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 41,6 mil. eur, administratívnych poplatkov o 21,2 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,3 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 156,5 mil. eur (-54,0 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 7,7 mil. eur (+5,3 %). Spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ dosiahlo medziročný pokles o 0,9 mil. eur (-3,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 46,5 mil. eur (+21,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 34,9 mil. eur (-100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 285,6 mil. eur (+13,1 %).

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.