Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa

Dátum: Autor/i: Mgr. Zuzana Dianová Rubrika: Naša poradňa

Aký nárok na dovolenku má v roku 2021 zamestnanec pracujúci na obecnom úrade, ktorý v roku 2021 dovŕši 31 rokov a trvalo sa stará o dieťa? Musí zamestnanec osobitne preukazovať starostlivosť o dieťa? Čo má zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na viac týždňov dovolenky?

Pri otázkach týkajúcich sa nároku na dovolenku postupuje zamestnávateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). Od 1. januára 2020 je účinná novela Zákonníka práce (zákon č. 380/2019 Z.z.), ktorou sa zmenil § 103 ods. 2 Zákonníka práce okrem iného tak, že nárok na dovolenku v trvaní najmenej päť týždňov má okrem zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, aj zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa. Podľa článku II bodu 2 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na rok 2021 je základná výmera dovolenky päť týždňov. Dovolenka vo výmere šesť týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca roka dovŕši najme
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.